Përbërja: Çdo 1000 gram pluhur i tretshëm përmban: Oksitetraciklinë 60 g,Neomicinë sulfat 40 g, Vitaminë A 1,500,000 IU, Vitaminë D3 250,000 IU, Vitaminë K 500 mg, Vitaminë E 350 IU, Vitaminë B 12 5 mg, Vitaminë B2 2 g, Acid nikotinik 10 g, Acid pantotenik 3.5 g, laktozë në 1000 g.

Indikacionet: Indikohet të përdoret për parandalimin dhe trajtimin e infeksioneve bakteriale të shkaktuar nga Gram + dhe -, në pula, gica dhe viça

Administrimi dhe doza: Në ujin e pijshëm.

Parandalim: 0.5-0.8 g/litër

Trajtim: 1.0-1.5 g/litër për 3-5 ditë.

Konservimi: Të ruhet në vend të thatë, të errët, dhe të freskët.

Prezantimi: 100 g, 500 g, 25 kg.