Përbërja: Çdo ml solucion përmban 100 mg albendazol

Veprimi: Antiparazitar me spektër te gjërë kundrejt  stadeve adulte, larvore  dhe vezëve të Fasciolës, Oestrus, Trikostrongilëve, Haemonchus, Nematodirus, Cooperia, Capillaria, Strongilët, Dictycaulus viviparous, Oesophagostonum, Moniezia, Syngamus trachea, etj.

Administrimi dhe doza: Per os.

Lopë: 0.75 ml/10 kg peshë të gjallë dhe 1 ml/10 kg peshë nëse përdoret për fluturat e mëlçisë.

Dele – Dhi: 0.4 ml/10 kg peshë të gjallë dhe 0.75 ml/10 kg peshë të gjallë.

Mbetje: Mish: 12 ditë   Qumësht: 4 ditë. Konservimi: Në temperature të freskëta (8-15 gradë Celsius), e mbrojtur nga veprimi i dritës. Prezantimi: Bidon me nga 1000 dhe 5000 ml.