Lënda aktive: Gonadorelin [6-D-Phe] Analog i GnRH-së

 

 • Nxit ovulimin në lope                                                                        
 • Sinkronizon afshin
 • Sinkronizon ovulimin
 • Ndikon në rritjen e fekondimit
 • Mjekon çrregullimet ovarike (nimfomanin)

 

Veprimi i Gonavet Veyx®

 • Kontrollon dhe nxit proceset riprodhuese ne lope, dosa dhe pela.
 • Sherben si preparat kurativ i çrregullimeve te vezoreve ne lop dhe pela.

 

Lopë:     Nxit ovulimin në rastet e ovulimit të vonuar për shkak të mungesës së hormonit luteinizues (HL).

 • Sinkronizon afshin dhe ovulimin si pjes e programit të inseminimit në kohë fikse.
 • Stimulon aktivitetin ovarik pas ditës së 12 të pjelljes.
 • Mjekon cistet ovarike (folikulare).

Dosa:    Sinkronizon afshin dhe ovulimin si pjes e programit të inseminimit në kohë fikse.

 

Pela:     Stimulon aktivitetin ovarik dhe ciklik në rastet e insuficiencave të hormonit HL.

 

 

 

Menyra e perdorimit dhe dozimi:

Lopë:

 • Në ovulacionet e vonuara  krahas Insiminit Artificial ( IA)               2.0  ml i.m
 • Gjatë sinkronizimit të afshit dhe ovulimit (IA në kohë fikse)           1.0  ml i.m
 • Stimulimi ovarik 12 ditë pas pjelljes                                                  1.0 ml i.m
 • Trajtimi i cisteve                                                                               2.0 ml i.m    

  

Dosa:     Dosat e rritura                                                                                0.5-1.0 ml i.m ose s.c

 •  

 

Pela:      Në të gjitha rastet  e lartpermendura                                              2.0 ml i.m

 

Kujdesje te veçanta:

 • Të ruhet në temperature deri  25 C, në vende të errëta,  në kuti larg femijeve. 
 • Ruan efektin deri 28 ditë pas hapjes së parë.

 

Skema e sinkronizimit të afshit në lopë

Dita 0: Injeksioni i parë i Gonavet Veyx®

Dita 7: Injeksioni i PGF Veyx® forte

Dita 9: Injeksioni i dytë i Gonavet Veyx® (30-48 orë pas PGF 2ά).

Dita 10: Inseminimi artificial pa shenja të afshit (8-24 orë pas injektimit të GnRH 2).

 

Ambalazhimi: Flakon 10, 20 dhe 50 ml.

Kompania prodhuese: Veyx-Pharma  GJERMANI.           Kompania Distributore: Anipharma sh.p.k