• Lënda aktive cloprostenol sintetik me funksion analog të prostagilandinës F2 alfa.
  • Ndikon në funksionin dhe morfologjinë e trupit të verdhë, duke shkaktuar regredim të shpejtë të tij dhe për pasojë ndalim të prodhimit të progesteronit.
  • Produkti përdoret në lopë për të induktuar dhe sinkronizuar afshin, crregullimet funksionale ovariane, crregullimet post puerperale të uterusit. Në dosa përdoret për induktimin e pjelljes dhe në pela për ndëprerjen e barrsërisë.

Dozimi sipas rasteve dhe diagnozes. 1-2 ml per lope .