Cdo ml pë rmban 333 mg sulfadimidine.

Sulfadimidina absorbohet shpejt nga vendi i aplikimit dhe ekskretohet ngadale nga organizmi nepermjet veshkave. Preparati indikohet të  përdoret ne rastet i infeksioneve të  shkaktuar nga mikroorganizma të  ndjeshëm ndaj sulfadimidinë s në  lopë, viça, derra, dhen, dhi, kuaj, qen dhe pula. Kunderindikohet në  individët më  hiper ndjeshmëri ndaj sulfadimidinës.

Doza dhe administrimi: Preparati mund të  përdoret intravenoz ngadalë, intramuscular dhe nga goja. Administrimi parenteral; në  lopë, dhen, dhi, derra dhe kuaj 3 ml për 10 kg peshë  të  gjallë  për 3-5 ditë. Administrimi oral: pula 5-6 ml për litër ujë  të  pijshëm per 3 deri në  6 ditë. Në  lopë  3 ml për 10 kg peshë  të  gjallë  për 3-6 ditë .

Mbetja: qumësht 5 ditë, mish 8 ditë  ( kuaj, lopë , dhen, dhi) 10 ditë  në  viça.

Preparati duhet të  ruhet në  temperature dhome dhe të  mbrohet nga drita. Mbajeni larg nga fëmijet.