Përbërja: Klortetraciklinë hidrokloride 1 g

Indikacionet: Medikamenti indikohet të përdoret për parandalimin e endometritit pas pjelljes dhe për trajtimin e infeksioneve uterine.

Doza dhe administrimi:

Lopë: 1-2 boluse intrauterine. 

Dele: 1 bolus intrauterine

Nëse është e nevojshme trajtimi mund të përsëritet brënda 48 orëve.

Paketimi: Kuti me 20 dhe 100 boluse